Uvjeti za kupovinu

Navedeni uvjeti definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata proizvoda ponuđenih na našim stranicama.

Isporučitelj (prodavatelj) je TAKO LAKO d.o.o., Zagreb, Petrovaradinska 20, OIB: 63531589532, 

MB: 4658507,

Telefon: +385 1 388 2768,

e-mail:info@starikotac.com
IBAN: HR8023400091110935327
SWIFT: PBZGHR2X

U cijenu je uključen PDV 25 %. Valuta plaćanja je hrvatska kuna (kn).

Kupac (potrošač) robe je posjetitelj web trgovine, koji odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u košaricu, plati kreditnom karticom.

Naručivanje online

Da biste izvršili narudžbu, jednostavno dodajte robu u košaricu za kupnju i slijedite upute korak po korak. Naš vodič će vas voditi kroz proces do uspješnog završetka vaše narudžbe.

Naručivanjem robe prihvaćate naše Uvjete kupovine. Nakon potvrđivanja cijene i dostupnosti odabrane robe, primit ćete elektronsku potvrdu Vaše narudžbe, koja uključuje ugovor između vas i tvrtke TAKO LAKO d.o.o.

Usluge TAKO LAKO d.o.o. internet trgovine mogu koristiti osobe starije od 18 godina.

Plaćanje

Naručene proizvode kupac će platiti direktno kreditnom karticom prilikom narudžbe.

Načini plaćanja:

Kreditne kartice – Jednokratno:

Isporuka proizvoda

Naručene proizvoda kupac preuzima u kod prodavatelja

Reklamacija proizvoda

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske, posebice Zakonu o obveznim odnosima. Kupac ima pravo na reklamaciju u odnosu na materijalne nedostatke u rokovima i zbog razloga propisanih odredbama navedenog Zakona. Kupac može pisani prigovor odnosno reklamaciju uputiti na e-mail:

info@starikotac.com

sa naznakom reklamacija.

Prodavatelj će smatrati reklamaciju valjanom ako pregledom proizvoda utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. U tom slučaju će u roku od 15 dana od primitka valjane reklamacije zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos. Ukoliko ustanovi da reklamacija nije pravovaljana o istome će obavijestiti Kupca u roku od 15 dana od dana primitka reklamacije.

Raskid ugovora


PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA SKLOPLJENOG IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA ILI SKLOPLJENOG NA DALJINU

  • Potrošač može, ne navodeći razlog, jednostrano raskinuti ovaj ugovor, u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora ili po njegovom primitku.
  • Pravo na jednostrani raskid ugovora počinje teći od datuma isporuke tj. od datuma za osobno preuzimanje pošiljke.
  • Kako bi ostvario pravo na jednostrani raskid, potrošač mora trgovcu pisano dostaviti obavijest u kojoj navodi da raskida ugovor. Obavijest mora biti napisana na trajnom mediju i sadržavati podatke koji su niže naznačeni, a može se dostaviti kao pismo poslano poštom ili elektronička pošta.
  • Ako potrošač koristi svoje pravo na jednostrani raskid, neće snositi u vezi s tim nastale troškove osim izravnih troškova povrata robe te umanjenja vrijednosti robe.
  • Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.
  • Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora možete elektronički ispuniti i poslati.
  • Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.